Πρόγραμμα Ψηφιακής σχεδίασης

Στα πλαίσια του προγράμματος της ψηφιακής σχεδίασης, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με παραδοσιακές τεχνικές σχεδίασης/ζωγραφικής, τεχνικές σχεδίασης στον υπολογιστή, αλλά και τη δημιουργία κίνησης (animation) την οποία αποδίδουν σέ έναν δικό τους, μοναδικό χαρακτήρα.
Με τον τρόπο αυτό, έρχονται σε επαφή με το μαγικό κόσμο του animation, αναπτύσσουν τη φαντασία και τις γνώσεις τους και αποκτούν δημιουργικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες.
Το πρόγραμμα της ψηφιακής σχεδίασης απευθύνεται όχι μόνο σε παιδιά με κλίση στο σχέδιο και στη ζωγραφική, αλλά και σε όλα εκείνα που διαθέτουν φαντασία και δημιουργικότητα. Άλλωστε, τα ψηφιακά εργαλεία σχεδίασης, δύνανται να αξιοποιηθούν υποστηρικτικά για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους.

 

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος

Β.1. Ψηφιακή σχεδίαση (digital design) (εικονογράφηση με παραδοσιακές τεχνικές / εικονογράφηση στον Η/Υ)

Β.2. Ψηφιακή Ζωγραφική (digital art) (παραδοσιακές τεχνικές σχεδίασης με ακουαρέλα, λάδι κ.τλ.) / τεχνικές σχεδίασης στον Η/Υ)

Β.3. Κινούμενα σχέδια (Animation) (δημιουργία cartoon και απόδοση κίνησης)

Β.4. Storyboarding (δημιουργία μίας ιστορίας (σεναρίου) και παρουσίαση της υπό τη μορφή comic).