Α2. Εκπαιδευτική ρομποτική (robotics)

Σκοπός του προγράμματος  Ρομποτικής Γενικά.

Η εκπαιδευτική ρομποτική προσφέρει πολύτιμες γνώσεις στους μαθητές μέσα από μια ευχάριστη για αυτούς διαδικασία προσέγγισης θετικών και θεωρητικών δεδομένων, ως μέσο ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους και γενικότερα ως χώρος υποστήριξης των ικανοτήτων για την αντιμετώπιση με επιτυχία των επιστημονικών προκλήσεων του 21ου αιώνα Μέσα από το Πρόγραμμα εκπαιδευτικής Ρομποτικής δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές μας:

 • Να μετατρέψουν την μάθηση σε διασκέδαση,
 • Να βελτιώσουν τις  κατασκευαστικές δεξιότητες τους,
 • Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της επιστημονικές μεθοδολογίας σε εργασίες
 • Να αναπτύξουν Συνεργατικότητα, Κριτική σκέψη, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Επικοινωνία, Δημιουργικότητα,  και Προσαρμοστικότητα.
 • Να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο χώρο των Φυσικών επιστημών, των Μαθηματικών, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, αλλά και της Τέχνης,
 • Να εκτιμήσουν και να αντιληφθούν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας,
 • Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό τους,
 • Να προετοιμαστούν για έναν γρήγορα αναπτυσσόμενο και άκρως ανταγωνιστικό κόσμο.

Α2α. Ρομποτική με LEGO® WeDo
Το εκπαιδευτικό πακέτο LEGO WeDo™ φιλοδοξεί να εισάγει  τους μαθητές του δημοτικού σχολείου στην Εκπαιδευτική Ρομποτική.
Επιτρέπει στους μαθητές να εργαστούν σαν νέοι επιστήμονες, μηχανικοί, και μαθηματικοί, δίνοντας τους εκείνα τα εργαλεία και τις ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση των όποιων έργων (project) τους δοθούν.. Κατασκευάζουν με δομικά στοιχεία (τουβλάκια) μηχανικές κατασκευές συζητώντας και επιλύοντας ταυτόχρονα πραγματικά προβλήματα από το φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει. Μαθαίνουν πως μπορούν να δώσουν «ζωή - κίνηση» στις κατασκευές τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή αποκτώντας δεξιότητες προγραμματισμού, engineering (σχεδιασμός και κατασκευή) και επίλυσης προβλημάτων (problem solving). Με άλλα λόγια, το  πακέτο LEGO  WeDo™ :

 • Παρακινεί τους μαθητές να σκεφθούν δημιουργικά για να κατασκευάσουν ένα μοντέλο εργασίας
 • Βοηθά του μαθητές να αναπτύξουν το λεξιλόγιο τους και τις επικοινωνιακές δεξιότητες τους για να εξηγήσουν πώς λειτουργεί το υπόδειγμα
 • Επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργούν δεσμούς ανάμεσα στην αιτία και το αποτέλεσμα
 • Απαιτεί από τους μαθητές να αναπτύσσουν πρωτοποριακές ιδέες και προσπάθειες που θα τους οδηγήσουν στην ολοκλήρωση πρωτοποριακών μοντέλων
 • Προτρέπει τους μαθητές να κάνουν συστηματικές παρατηρήσεις και μετρήσεις και απεικονίσεις αυτών σε διάγραμμα συντεταγμένων

Α2β. Ρομποτική με LEGO® Mindstorms® EV3

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO Mindstorms  είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές γυμνασίου. Η εμπλοκή στην ομαδική δραστηριότητα κατασκευής ενός λειτουργικά αυτόνομου και πολύπλοκου ρομπότ τους βοηθά να απελευθερώσουν τη δημιουργική δύναμή τους και παράλληλα να κατανοήσουν εμπειρικά τις έννοιες που κρύβονται πίσω από τα φυσικά μεγέθη με συναρπαστικό τρόπο Θεματικές Ενότητες

 • Ενότητα 1η: Εισαγωγή, εκμάθηση και ανάκληση δεξιοτήτων στη χρήση των πολλών αισθητήρων του Mindstorms EV3 και στην κατασκευή αυτοματισμών στις ρομποτικές κατασκευές
 • Ενότητα 2η: Εξάσκηση στη χρήση προγραμματιστικών αλγορίθμων για την λειτουργική αυτονομία των ρομποτικών κατασκευών  (αποφάσεις, επαναλήψεις, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες)
 • Ενότητα 3η: Εφαρμογή των αποκτηθέντων δεξιοτήτων στην κατασκευή και λειτουργία προχωρημένων ρομποτικών κατασκευών, ειδικά σχεδιασμένων μέσω της διαθεματικότητας και προγραμματισμένων για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων
 • Ενότητα 4η: Μελέτη της ζωγραφικής και της μουσικής με τη χρήση Mindstorms EV3 – χρήση μοτίβων στις παραπάνω τέχνες