Γ1. Πρόγραμμα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Emotional intelligence program)

Σκοπός του προγράμματος:

Το πρόγραμμα της συναισθηματικής νοημοσύνης έχει ως κύριο στόχο την  καλλιέργεια των συναισθημάτων των μαθητών μας. Η συναισθηματική ανάπτυξή τους επιτυγχάνεται ευχάριστα µέσω της αυτοεκτίμησης, της ικανότητας συνεργασίας, της κατανόησης της αξίας της οµαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης, της συνειδητοποίησης της μοναδικότητας του καθενός και του εντοπισµού οµοιοτήτων και διαφορών σε σχέση µε τους άλλους, αναπτύσσοντας μεταξύ τους σχέσεις αλληλοσεβασµού.

Διδακτικές Ενότητες

  • Ενδοπροσωπική κλίμακα (αυτοεκτίμηση - αποφασιστικότητα - αυτοπραγμάτωση).
  • Έλεγχος των συναισθημάτων (αυτοέλεγχος). Έλεγχος θυμού, αντιμετώπιση άγχους και ικανότητα του ατόµου να ηρεμεί.
  • Εξεύρεση ατομικών κινήτρων (αυτοπαρακίνηση). Έλεγχος των συναισθημάτων προς την εξυπηρέτηση ενός στόχου, προσήλωση της προσοχής στο στόχο, αυτοκυριαρχία και δημιουργικότητα.
  • Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων (ενσυναίσθηση).
  • Χειρισμός των διαπροσωπικών σχέσεων (κοινωνικές δεξιότητες).