Εργαστήρια STEM

Image
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM στηρίζονται στην παιδαγωγική θεωρία της ανακαλυπτικής – διερευνητικής μάθησης. Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών με τις Φυσικές Επιστήμες με τρόπο διασκεδαστικό και ελκυστικό.
Θέλουμε να μάθουν τα παιδιά από τι είναι φτιαγμένη η φύση και πώς μπορούμε να την προσαρμόσουμε στις ανάγκες και τις επιθυμίες μας, κατανοώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αναζητώντας λύσεις για αυτά.
Οι μαθητές καλούνται να προβληματιστούν, να παρατηρήσουν, να σχεδιάσουν, να δοκιμάσουν και να εξάγουν συμπεράσματα προκειμένου να απαντήσουν είτε σε δικά τους ερωτήματα είτε σε ερωτήματα που προέρχονται από την καθημερινότητά τους.
Image