Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών, της δημιουργικότητας τους και της αυτονομίας τους στη μάθηση.
« Τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα και διαμορφωμένα για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες 6-8, 9-11 και 12-14 ετών.»
Τα προγράμματά μας προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν σε υψηλού επιπέδου μαθήματα, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν και να μοιραστούν την αγάπη τους για μάθηση.
Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία πραγματεύεται το πρόγραμμα εκτείνονται στις κάτωθι κατηγορίες:

Μιχάλης Μπλέτσας: Η εποχή της εξειδίκευσης στην εκπαίδευση έχει τελειώσει
by Stem+Arts
in Blog
Εμφανίσεις: 843
Οι μαθητές ηλικίας έξι έως δεκαέξι ετών στη Δανία παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα ενσυναίσθησης.
by Stem+Arts
in Blog
Εμφανίσεις: 908
Read more

Καλώς ορίσατε

Στα εφόδια που πρέπει να αποκτήσουν οι σημερινοί μαθητές, συμπεριλαμβάνεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων και συμπεριφορών άμεσα συνδεδεμένων με τις νέες τεχνολογίες και την αλληλεπίδρασή τους με αυτές. Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η συνεργασία, το ερευνητικό ενδιαφέρον και η δημιουργικότητα είναι μερικές από τις δεξιότητες που έχουν αναγνωριστεί ως απαραίτητες για τους μαθητές του 21ου αιώνα.

Τα τμήματα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) δημιουργούν ένα μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να επεξεργαστούν πραγματικά προβλήματα και έτσι να κατανοήσουν τον κόσμο της Επιστήμης, Μαθηματικών,  Μηχανικής και Τεχνολογίας μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.