Οι στόχοι μας

Προκαλούμε τα Μυαλά
To «STEM & ARTS» στοχεύει στην ενίσχυση του δυναμικού της νεολαίας μας, μέσα από την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων όπως: κριτικής σκέψης, αποφασιστικότητας, διαχείρισης χρόνου, πειθαρχίαs και αλληλοσεβασμού, έτσι ώστε οι αυριανοί ενήλικες να εργάζονται από κοινού μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Καλλιεργούμε το Χαρακτήρα
Tο STEM & ARTS αναπτύσσει και υποστηρίζει προγράμματα που αξιοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές δύο διασταυρούμενων κινήσεων: την καλλιέργεια του χαρακτήρα και την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση.
Ενθαρρύνουμε την Εξερεύνηση
Tο STEM & ARTS ενθαρρύνει τους νέους μας να μάθουν για τον κόσμο και για τον εαυτό τους. Τα παιδιά έχουν μια έμφυτη επιθυμία για ανακάλυψη. Η Μαρία Μοντεσόρι πίστευε ότι όλα τα παιδιά συμπεριφέρονται σαν «μικροί επιστήμονες» καθώς είναι πρόθυμα να παρατηρήσουν και να κάνουν ανακαλύψεις για τον κόσμο τους ρωτώντας «Τι θα γινόταν αν».
Εμπνέουμε τη Φαντασία
To «STEM & ARTS» διακρίνει τις τις ξεχωριστές ικανότητες κάθε παιδιού και τις καλλιεργεί προσφέροντας, παράλληλα, στους μαθητές δεξιότητες και εμπειρίες στους τομείς της επικοινωνίας, της οργάνωσης, της ομαδικής διαδικασίας, της συναισθηματικής επίγνωσης, του αλληλοσεβασμού και της αυτογνωσίας.
Διαμορφώνουμε το Μέλλον
Tο STEM & ARTS προετοιμάζει τη νεολαία μας για επιτυχία στο σημερινό σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη σταδιοδρομία, στη ζωή.
Αφυπνίζουμε τη Δημιουργικότητα
Στο «STEM & ARTS» αφυπνίζουμε τη φυσική μεγαλοφυΐα κάθε παιδιού και τα βοηθάμε να αναζητούν δημιουργικές λύσεις, ενώ παράλληλα καλλιεργούμε τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.