Τα μικρότερα παιδιά χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους έφτιαξαν πρωτότυπες
κατασκευές με θέμα τα ζώα, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά επιδόθηκαν σε
ρομποτοαγώνες με προγραμματισμό και χρήση αισθητήρων!!!