Ασκήσεις ενδυνάμωσης, ισορροπίας και stretching για παιδιά!!! Τα παιδιά αποκτούν καλύτερη αίσθηση ισορροπίας και μαθαίνουν να συντονίζουν καλύτερα τις κινήσεις τους και τα άκρα του σώματός τους.