Μέσα από κατάλληλες ασκήσεις τα παιδιά παριστάνουν διάφορα ζώα και ενισχύουν την ευλυγισία τους, τη σωματική τους δύναμη, το συντονισμό τους και την αυτοσυγκέντρωσή τους!!!