Ρομποτοκατασκευές και ρομποτοαγώνες

Τα μικρότερα παιδιά χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους έφτιαξαν πρωτότυπες
κατασκευές με θέμα τα ζώα, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά επιδόθηκαν σε
ρομποτοαγώνες με προγραμματισμό και χρήση αισθητήρων!!!

 

  • 20190711_115643
  • 20190711_115727
  • 20190711_121718
  • 20190711_121737
  • 20190711_121748
  • 20190711_123114
  • 20190711_123123
  • 20190711_124406
  • 20190711_124513
  • rb1