...θεατροπαιχνίδια!!!

.... καλλιεργούμε την εμπιστοσύνη και την κοινωνικοποίηση μέσα από δραστηριότητες συνεργασίας και ομαδικότητας!!!

  • 1
  • IMG_20191112_201356ph
  • IMG_20191112_202419ph
  • IMG_20191112_202628ph
  • IMG_20191112_203253ph
  • IMG_20191112_203312ph
  • IMG_20191112_203313ph
  • IMG_20191112_203316ph
  • IMG_20191112_203325ph
  • IMG_20191112_203425ph