Εκπαιδευτική ρομποτική (robotics)

Σκοπός του προγράμματος

Η εκπαιδευτική ρομποτική προσφέρει πολύτιμες γνώσεις στους μαθητές μέσα από μια ευχάριστη για αυτούς διαδικασία προσέγγισης θετικών και θεωρητικών δεδομένων, ως μέσο ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους και γενικότερα ως χώρος υποστήριξης των ικανοτήτων για την αντιμετώπιση με επιτυχία των επιστημονικών προκλήσεων του 21ου αιώνα.

Η εμπλοκή στην ομαδική δραστηριότητα κατασκευής ενός λειτουργικά αυτόνομου και πολύπλοκου ρομπότ τους βοηθά να απελευθερώσουν τη δημιουργική δύναμή τους και παράλληλα να κατανοήσουν εμπειρικά τις έννοιες που κρύβονται πίσω από τα φυσικά μεγέθη με συναρπαστικό τρόπο.