Εργαστήριο Ρομποτικής για Ενήλικες (ENL)

Ρομποτικής για Ενήλικες

Οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

- Κατασκευές με Lego
- Ρομπότ
- Προβλήματα προγραμματισμού
- Drones
- Online Ρομποτική

Το πρόγραμμα διαρκεί 17 ώρες: 15 ώρες εργαστήριο και 2 ώρες πρακτική άσκηση.
Η διδασκαλία του εργαστηρίου γίνεται σε 15 μονόωρα εβδομαδιαία μαθήματα, ενώ, κατόπιν συνεννοήσεως, μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε 10 εβδομαδιαία μαθήματα διάρκειας μιάμισης ώρας.
Η πρακτική άσκηση χωρίζεται σε μία ώρα παρακολούθησης μαθήματος και μία ώρα υλοποίησης διδακτικής παρέμβασης από τον εκπαιδευόμενο.

Με την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης