Τί είναι το STEM;

Image
Ο όρος «STEM» είναι το αρκτικόλεξο (Science, Technology, Engineering and Mathematics) που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια στην εκπαιδευτική κοινότητα για να εκφράσει μια διεπιστημονική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών.
Το «STEM» είναι η σύγχρονη προσέγγιση στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την οποία στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών (οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την βασική κατανόηση του σύμπαντος) εισάγονται οι Τεχνολογίες και η επιστήμη των Μηχανικών, οι οποίες αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασής του όχι μόνο με το περιβάλλον του αλλά με ολόκληρο το σύμπαν.
Image
Image
Πρωταρχικός στόχος των προγραμμάτων STEM είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Τα παιδιά γνωρίζουν τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά με τρόπο διασκεδαστικό και ελκυστικό για αυτά, καθώς δίνεται έμφαση στο πειραματικό μέρος, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν στην «πράξη» τους νόμους της φύσης .
Τα παιδιά μέσα από τη βιωματική μάθηση μαθαίνουν τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, απελευθερώνουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, ενώ παράλληλα καλλιεργούν τις δεξιότητές τους και την κριτική τους ικανότητα. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μελέτες, για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον 21ο αιώνα ένας νέος θα πρέπει, εκτός από γνώσεις, να διαθέτει:

  • κριτική σκέψη
  • δημιουργικότητα
  • ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας
  • ικανότητα επικοινωνίας
Δεξιότητες οι οποίες καλλιεργούνται και αναπτύσσονται μόνο μέσα από την εκπαίδευση σε προγράμματα STEM.
Για να δείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των εργαστηρίων STEM εδώ.
Image