Εργαστήρια STEM

Image
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM στηρίζονται στην παιδαγωγική θεωρία της ανακαλυπτικής – διερευνητικής μάθησης. Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών με τις Φυσικές Επιστήμες με τρόπο διασκεδαστικό και ελκυστικό.
Θέλουμε να μάθουν τα παιδιά από τι είναι φτιαγμένη η φύση και πώς μπορούμε να την προσαρμόσουμε στις ανάγκες και τις επιθυμίες μας, κατανοώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αναζητώντας λύσεις για αυτά.
Οι μαθητές καλούνται να προβληματιστούν, να παρατηρήσουν, να σχεδιάσουν, να δοκιμάσουν και να εξάγουν συμπεράσματα προκειμένου να απαντήσουν είτε σε δικά τους ερωτήματα είτε σε ερωτήματα που προέρχονται από την καθημερινότητά τους.

Eria 10 (για μαθητές 6 - 12 ετών)

   Τα εργαστήρια Eria 10 έχουν σκοπό την επαφή των παιδιών με τις σημαντικότερες πτυχές της σύγχρονης έρευνας στον χώρο των Θετικών Επιστημών. Συγκεκριμένα:

    Το πρώτο μάθημα των Eria 10  αφορά στο μεγαλύτερο εργαστήριο μελέτης των δομικών υλικών του Σύμπαντος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN).

  Το δεύτερο αναλύει τις διαφορετικές μορφές ενέργειας και τις Ανανεώσιμες Πηγές.

   Στο τρίτο μάθημα μελετάται η συνεισφορά του Nicola Tesla στην ανάπτυξη της τεχνολογίας του ηλεκτροκινητήρα, καθώς και οι σύγχρονες εκφάνσεις της.

   Το τέταρτο μάθημα αφορά την Αστροβιολογία, την μελέτη των συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στο Σύμπαν, και τις δυσκολίες στον εποικισμό και την γαιοποίηση του πλανήτη Άρη.

   Στο πέμπτο μάθημα εξετάζεται το  GPS, όπου αναλύονται οι νόμοι της Φυσικής και οι τεχνικές των μηχανικών που επέτρεψαν την εφεύρεσή του.

   Στο έκτο μάθημα μελετώνται τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των φυσικών αντικειμένων και οργανισμών, τα στοιχειώδη σωματίδια.

   Στο έβδομο παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας της Γης και αναλύεται η δομή του εσωτερικού της, με έμφαση στα φυσικά φαινόμενα που δημιουργεί η κίνησή του, τους σεισμούς και τα ηφαίστεια.

   Στο όγδοο μάθημα εξετάζονται οι τεχνικές και ο τρόπος συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων που οδήγησαν τους παλαιοντολόγους στην διαπίστωση της μορφής και του τρόπου ζωής των δεινοσαύρων.

   Στο ένατο μάθημα παρουσιάζεται ο τρόπος αντίληψης και επεξεργασίας της πληροφορίας που αντλεί από το περιβάλλον το οπτικό σύστημα του ανθρώπου.

   Τέλος, στο δέκατο μάθημα εισάγεται η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, των προγραμμάτων αυτόνομης μάθησης και λήψης απόφασης.